VYUČOVANIE

Stredobodom pozornosti odbornej verejnosti bolo ešte donedávna využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Mnohé školy však doteraz nie sú dostatočne vybavené a učitelia nie sú dostatočne pripravení na zmysluplnú a efektívnu prácu s nimi.

V súčasnosti je však potrebné ísť ešte ďalej a zamerať sa na využívanie príležitostí, ktoré ponúka digitálny priestor, na čo kladie dôraz aj Európska únia. Cieľom jej iniciatív je poskytnúť učiteľom dostatočný počet príležitostí na dosiahnutie vysokej digitálnej kompetencie.

Väčšina súčasných stredoškolákov patrí do generácie Z. Práca s touto generáciou je mimoriadne náročná. Mladí ľudia sú veľmi šikovní, technicky zdatní a hravo zvládajú viacero činností naraz.

V súvislosti s potrebami generácie Z a prienikom digitálnych technológií do oblasti vzdelávania sú kladené nové požiadavky nielen na vzdelávacie prostredie, školské zariadenia, ale aj na učiteľov. Učitelia sú predstaviteľmi generácie X.

Učiteľom to môže spôsobovať problémy, keďže sa od nich vyžaduje, aby kráčali s dobou a boli vždy informovaní o technologickom vývoji, konštruktívne ho využívali a vedeli prispôsobiť moderné technológie potrebám vyučovacieho procesu tak, aby boli v súlade s potrebami žiakov.

Z vyššie uvedených dôvodov sme vytvorili túto platformu pre stredoškolských pedagógov, aby sa zdokonalili v technológiách a získali nové zručnosti na efektívnejšie vyučovanie.

Cieľom tohto projektu je vytvárať lepšie možnosti pre integráciu nového interaktívneho obsahu a inovatívnych vzdelávacích stratégií do školských osnov a praxe konkrétnych škôl a zariadení v obciach, mestách a regiónoch krajín patriacich do regiónu V4. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.