Výsledky výskumu

Partneri projektu vykonali analýzu digitálnych zručností so zameraním na 2 hlavné segmenty výskumu: (1) na pohľad učiteľov a (2) na vnímanie študentov v ich krajine vo forme kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód.

V rámci kvantitatívneho výskumu sa zamerali na 2 oblasti záujmu respondentov a formou dotazníka zisťovali aktuálny stav a spokojnosť s výučbou (ako zo strany učiteľov stredných škôl, tak aj študentov).

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 743 učiteľov (163 zo Slovenska, 482 z Českej republiky a 98 z Poľska) a 4 193 študentov (522 zo Slovenska, 2 463 z Českej republiky a 1 208 z Poľska).

Výsledky skúmania (Slovensko):

ŽIACI

 • Priemerná spokojnosť žiakov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,3.
 • 48 % žiakov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je takmer 24 % žiakov.
 • Moderné technológie a interaktívne spôsoby výučby využívajú učitelia najčastejšie len na niektorých predmetoch. Uviedlo to 68 % žiakov.
 • Učitelia pri interaktívnej výučbe najčastejšie využívajú notebook, stolový počítač a interaktívnu tabuľu.
 • Najčastejšie pracujú s nástrojmi: Power point (94 %); videá, filmy, multimediálne súbory (41 %) a aplikácie alebo programy k interaktívnym tabuliam (30 %).
 • 54 % žiakom pomáhajú digitálne technológie a nástroje vo vyučovaní lepšie pochopiť učivo a viac si z neho zapamätať.
 • 17,6 % si myslí, že ich využitie nemá význam, hodiny sú rovnako nudné a nezáživné.
 • 50 % žiakov by privítalo využitie moderných technológií/nástrojov a interaktívnych metód vo vyučovaní.
 • Takmer 37 % žiakov by využitie týchto technológií privítalo iba na niektorých predmetoch.

UČITELIA

 • Priemerná spokojnosť učiteľov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,3.
 • 49 % učiteľov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je takmer 22 % učiteľov.
 • Za najväčšie nedostatky výučbového procesu učitelia považujú: edostatočný priestor na prípravu výučby (zaťažujúca administratívna agenda, riešenie projektov, riešenie problémov so žiakmi) a absencia vzdelávacích materiálov (učebníc, pracovných listov).
 • V rámci vyučovacieho procesu z digitálnych technológií najčastejšie využívajú notebook (93 %) a stolový počítač (40 %).
 • Interaktívnu tabuľu využíva 34 % učiteľov a tablet takmer 23 % učiteľov.
 • Z digitálnych nástrojov najčastejšie využívajú prezentácie prostredníctvom Power pointu (89 %), video, film, multimediálne súbory (85 %) a mobilné aplikácie (43 %).
 • Medzi najčastejšie dôvody nevyužívania digitálnych technológií patria: náročná príprava výučby prostredníctvom digitálnych nástrojov (51,5 %), nedostatočné technické vybavenie (22 %) a nevedomosť práce s takýmito nástrojmi (20 %).
 • 81 % učiteľov si myslí, že digitálne technológie a nástroje vhodným a zaujímavým spôsobom dopĺňajú výučbový proces.
 • 69 % učiteľov si myslí, že sú vhodnou formou pri výučbe niektorých predmetov.
 • 23 % učiteľov si myslí, že sú nevyhnutnosťou a postupne nahradia štandardné vyučovanie.
 • K využitiu inovatívnych metód a moderných technológií/nástrojov do vyučovacieho procesu by učiteľov najviac motivovali: záujem žiakov, dostatočné technické vybavenie a školenie, ako tieto technológie využívať.

Výsledky skúmania (Česko):

ŽIACI

 • Priemerná spokojnosť žiakov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,26.
 • Takmer 45 % žiakov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je takmer 22 % žiakov.
 • Moderné technológie a interaktívne spôsoby výučby využívajú učitelia najčastejšie len na niektorých predmetoch. Uviedlo to takmer 70,5 % žiakov.
 • Učitelia pri interaktívnej výučbe najčastejšie využívajú notebook a stolový počítač.
 • Najčastejšie pracujú s nástrojmi: Power point (93,2 %); videá, filmy, multimediálne súbory (54 %); a aplikácie alebo programy k interaktívnym tabuliam (26,3 %).
 • 49,4 % žiakom pomáhajú digitálne technológie a nástroje vo vyučovaní lepšie pochopiť učivo a viac si z neho zapamätať.
 • 12,6 % si myslí, že ich využitie nemá význam, hodiny sú rovnako nudné a nezáživné.
 • 33 % žiakov si myslí, že ich využitie je zábavné, hodiny sú zaujímavejšie.
 • 45,7 % žiakov by privítalo využitie moderných technológií/nástrojov a interaktívnych metód vo vyučovaní.
 • 37,3 % žiakov by využitie týchto technológií privítalo iba na niektorých predmetoch.
 • Klasické vyučovania (bez digitálnych technológií) vyhovuje takmer 6 % žiakov.

UČITELIA

 • Priemerná spokojnosť učiteľov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,58.
 • 61,2 % učiteľov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je 17 % učiteľov.
 • Za najväčšie nedostatky výučbového procesu učitelia považujú: nedostatočný priestor na prípravu výučby (zaťažujúca administratívna agenda, riešenie projektov, riešenie problémov so žiakmi), nezáujem žiakov o vzdelávanie a zlé technické vybavenie (absencia počítačov, projektorov, vhodných miestností na prípravu a výučbu).
 • V rámci vyučovacieho procesu z digitálnych technológií najčastejšie využívajú notebook (90,6 %) a stolový počítač (67,4 %).
 • Interaktívnu tabuľu využíva takmer 29,4 % učiteľov a tablet takmer 32 % učiteľov.
 • Z digitálnych nástrojov najčastejšie využívajú video, film, multimediálne súbory (90 %) a prezentácie prostredníctvom Power pointu (88,6 %).
 • Medzi najčastejšie dôvody nevyužívania digitálnych technológií patria: náročná príprava výučby prostredníctvom digitálnych nástrojov (39,8 %) a nedostatočné technické vybavenie (21,8 %).
 • 87,3 % učiteľov si myslí, že digitálne technológie a nástroje vhodným a zaujímavým spôsobom dopĺňajú výučbový proces.
 • Takmer 66 % učiteľov si myslí, že sú vhodnou formou pri výučbe niektorých predmetov.
 • 16,8 % učiteľov si myslí, že sú nevyhnutnosťou a postupne nahradia štandardné vyučovanie.
 • K využitiu inovatívnych metód a moderných technológií/nástrojov do vyučovacieho procesu by učiteľov najviac motivovali: záujem žiakov, dostatočné technické vybavenie a školenie, ako tieto technológie využívať.

Výsledky skúmania (Poľsko):

ŽIACI

 • Priemerná spokojnosť žiakov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,3.
 • 47 % žiakov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je takmer 20,7 % žiakov.
 • Moderné technológie a interaktívne spôsoby výučby využívajú učitelia najčastejšie len na niektorých predmetoch. Uviedlo to takmer 52 % žiakov.
 • Učitelia pri interaktívnej výučbe najčastejšie využívajú stolový počítač a interaktívnu tabuľu.
 • Najčastejšie pracujú s nástrojmi: videá, filmy, multimediálne súbory (76,6 %); Power point (75,2 %) a aplikácie alebo programy k interaktívnym tabuliam (55 ,4%).
 • 30,7 % žiakom pomáhajú digitálne technológie a nástroje vo vyučovaní lepšie pochopiť učivo a viac si z neho zapamätať.
 • 14 % si myslí, že ich využitie nemá význam, hodiny sú rovnako nudné a nezáživné.
 • Takmer 52 % žiakov si myslí, že ich využitie je zábavné, hodiny sú zaujímavejšie.
 • 51,2 % žiakov by privítalo využitie moderných technológií/nástrojov a interaktívnych metód vo vyučovaní.
 • 35,4 % žiakov by využitie týchto technológií privítalo iba na niektorých predmetoch.
 • Klasické vyučovania (bez digitálnych technológií) vyhovuje 4 % žiakov a 2 % žiakov sa obáva, že nebudú vedieť digitálne technológie využívať.

UČITELIA

 • Priemerná spokojnosť učiteľov so súčasným výučbovým procesom je na úrovni 3,3.
 • Takmer 46 % učiteľov je so súčasným výučbovým procesom viac-menej spokojných alebo úplne spokojných.
 • Nespokojných alebo úplne nespokojných je 14 % učiteľov.
 • Za najväčšie nedostatky výučbového procesu učitelia považujú: nedostatočný priestor na prípravu výučby (zaťažujúca administratívna agenda, riešenie projektov, riešenie problémov so žiakmi) a zlé technické vybavenie (absencia počítačov, projektorov, vhodných miestností na prípravu a výučbu).
 • V rámci vyučovacieho procesu z digitálnych technológií najčastejšie využívajú stolový počítač (80,6 %) a mobil (53 %).
 • Interaktívnu tabuľu využíva takmer 44 % učiteľov a tablet 29,6 % učiteľov.
 • Z digitálnych nástrojov najčastejšie využívajú video, film, multimediálne súbory (87,7 %) a prezentácie prostredníctvom Power pointu (59 %).
 • Medzi najčastejšie dôvody nevyužívania digitálnych technológií patria: náročná príprava výučby prostredníctvom digitálnych nástrojov (28,6 %) a nedostatočné technické vybavenie (20,4 %).
 • 61,2 % učiteľov si myslí, že digitálne technológie a nástroje vhodným a zaujímavým spôsobom dopĺňajú výučbový proces.
 • 13,2 % učiteľov si myslí, že sú vhodnou formou pri výučbe niektorých predmetov.
 • 16,3 % učiteľov si myslí, že sú nevyhnutnosťou a postupne nahradia štandardné vyučovanie.
 • K využitiu inovatívnych metód a moderných technológií/nástrojov do vyučovacieho procesu by učiteľov najviac motivovali: záujem žiakov, dostatočné technické vybavenie a vyššie finančné ohodnotenie.