Nearpod

Nearpod umožňuje v reálnom čase nahliadnuť do chápania študentov prostredníctvom interaktívnych lekcií, interaktívnych videí, gamifikácie (využití hier vo vyučovaní) a aktivít v jedinej platforme.

Uľahčuje výučbu pomocou interaktívnych nástrojov, zdrojov a obsahu, ktoré učitelia potrebujú. Aplikácia môže byť použitá najmä v rámci fázy „U“ E–U–R rámca výučby a učenia, pretože pomáha lepšie vizualizovať a podporovať porozumenie študentov.