Mailjet

Mailjet je jednoducho použiteľná e-mailová platforma typu „všetko v jednom“. S týmto transakčným a marketingovým e-mailovým riešením môžete dostať svoje e-maily do doručenej pošty.

E-mail vyvoláva najvyššiu angažovanosť akéhokoľvek kanála medzi študentmi, učiteľmi, absolventmi a ďalšími. Vďaka Mailjet môžete ovládať e-mail celej školy pod jedným účtom, udržiavať konzistenciu značky a prideľovať jedinečný prístup používateľov naprieč oddeleniami.