Google Classroom

Google učebňa je komplexné miesto na vyučovanie a učenie. Ide o ľahko použiteľný a bezpečný nástroj, ktorý pomáha pedagógom riadiť, merať a obohacovať vzdelávacie skúsenosti.

Učitelia môžu používať učebňu vo svojej škole na zefektívnenie úloh, podporu spolupráce a podporu komunikácie. Učebňa je dostupná na webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Učitelia môžu učebňu používať s mnohými nástrojmi, ktoré už používajú, ako sú Gmail, Dokumenty Google a Kalendár Google.

https://edu.google.com/products/classroom/