Digitálne nástroje

V tejto časti prinášame prehľad vybraných digitálnych nástrojov, ktoré je možné využiť v rámci jednotlivých fáz rámca E–U–R, teda na evokáciu, uvedomenie si významu a reflexiu.

Každý nástroj obsahu stručný popis s možnosťou využitia a video návod, ktorý názorným spôsobom vysvetľuje, ako s daným nástrojom pracovať.