Ayoa

Ayoa je originálna aplikácia, ktorá posúva hranice brainstormingu na novú úroveň.

Môžete vytvárať jedinečné a inovatívne nápady na čokoľvek, na čo si spomeniete. Vďaka tejto aplikácii môžete vytvárať organické mapy, rýchlostné mapy, radiálne mapy a tabule. Počas práce môžete hrať, sledovať pokrok, nastavovať úlohy a spolupracovať na jednom mieste.

Túto aplikáciu je možné využiť najmä v rámci fázy „U“, ale aj “R” E–U–R rámca výučby a učenia.