NAUCZANIE

Do niedawna opinia publiczna koncentrowała się na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, ale jak dotąd wiele szkół nie jest w nie dostatecznie wyposażona, a nauczyciele nie są wystarczająco przygotowani do sensownej i efektywnej pracy z nimi.

Niemniej jednak istnieje potrzeba pójścia jeszcze dalej i skupienia się na wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przestrzeń cyfrową, czego Unia Europejska jest świadoma. Jej inicjatywy mają na celu zapewnienie nauczycielom wystarczającej liczby możliwości osiągnięcia wysokich kompetencji cyfrowych.

Obecni licealiści należą do pokolenia Z. Praca z tym pokoleniem jest niezwykle trudna. Młodzi ludzie są bardzo zręczni, sprawni technicznie, potrafią przez zabawę wykonywać kilka czynności naraz.

W związku z potrzebami Pokolenia Z i przenikaniem technologii cyfrowych do obszaru edukacji, nowe wymagania stawiane są środowisku edukacyjnemu, obiektom szkolnym, ale także nauczycielom. Nauczyciele to przedstawiciele pokolenia X.

Może to powodować problemy dla nauczycieli, ponieważ od nich wymaga się nadążania za duchem czasu i bieżącej wiedzy o postępach technologicznych, konstruktywnego korzystania z nich oraz umiejętności dostosowywania nowoczesnych technologii do potrzeb procesu nauczania tak, aby były one zgodne z potrzeby uczniów.

Z wyżej wymienionych powodów stworzyliśmy platformę dla edukatorów ze szkół średnich w celu doskonalenia technologii, zdobycia (przez nich) nowych doświadczeń i umiejętności efektywniejszego zarządzania procesem nauczania.

Celem tego projektu jest stworzenie lepszych możliwości integracji nowych interaktywnych treści i innowacyjnych strategii edukacyjnych w szkolnym programie nauczania i praktyce konkretnych szkół i placówek w gminach, miastach i regionach krajów należących do regionu V4.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.