Wyniki badań

Partnerzy projektu przeprowadzili analizę umiejętności cyfrowych, skupiając się na 2 głównych segmentach badań: (1) perspektywa nauczycieli i (2) percepcja uczniów w ich kraju w formie ilościowych i jakościowych metod badawczych.

W ramach badań ilościowych skoncentrowaliśmy się na 2 obszarach zainteresowań respondentów oraz w formie ankiety ustaliliśmy aktualny stan i satysfakcję z nauczania (zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 743 nauczycieli (163 ze Słowacji, 482 z Czech i 98 z Polski) oraz 4 193 uczniów (522 ze Słowacji, 2 463 z Czech i 1208 z Polski).

Wyniki badań (Słowacja):

UCZNIOWIE

 • Średnia satysfakcja uczniów z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,3.
 • 48% uczniów jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • Prawie 24% uczniów jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Nowoczesne technologie i interaktywne metody nauczania są najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli tylko w przypadku niektórych przedmiotów. Tak stwierdziło 68% uczniów.
 • W nauczaniu interaktywnym nauczyciele najczęściej używają laptopa, komputera stacjonarnego i tablicy interaktywnej.
 • Najpopularniejszymi narzędziami są Power Point (94%); wideo, filmy, pliki multimedialne (41%) oraz aplikacje lub programy do tablic interaktywnych (30%).
 • 54% uczniów korzysta z technologii cyfrowych i narzędzi dydaktycznych, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać program nauczania.
 • 17,6% uważa, że ​​ich użytkowanie nie ma znaczenia, godziny są równie nudne i nieciekawe.
 • 50% uczniów chętnie skorzystałoby z nowoczesnych technologii/narzędzi i interaktywnych metod nauczania.
 • Prawie 37% uczniów z zadowoleniem przyjęłoby stosowanie tych technologii tylko na niektórych przedmiotach.

NAUCZYCIELE

 • Średnia satysfakcja nauczycieli z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,3.
 • 49% nauczycieli jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • Prawie 22% nauczycieli jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Największymi niedociągnięciami w procesie nauczania są: brak wystarczającej ilości czasu na przygotowanie się nauczycieli do zajęć (uciążliwy program administracyjny, rozwiązywanie projektów, rozwiązywanie problemów z uczniami) oraz brak materiałów edukacyjnych (podręczników, kart pracy).
 • W procesie nauczania technologii cyfrowych najczęściej korzystają z laptopa (93%) i komputera stacjonarnego (40%).
 • Z tablicy interaktywnej korzysta 34% nauczycieli, a z tabletów – prawie 23%.
 • Spośród narzędzi cyfrowych najczęściej spotykane są prezentacje Power Point (89%), wideo, filmy, pliki multimedialne (85%) oraz aplikacje mobilne (43%).
 • Najczęstsze powody niekorzystania z technologii cyfrowych to wymagające przygotowanie do nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (51,5%), niewystarczające wyposażenie techniczne (22%) oraz niewiedza na temat pracy z takimi narzędziami (20%).
 • 81% nauczycieli uważa, że ​​technologie i narzędzia cyfrowe uzupełniają proces uczenia się w odpowiedni i interesujący sposób.
 • 69% nauczycieli uważa, że ​​są one odpowiednią formą nauczania niektórych przedmiotów.
 • 23% nauczycieli uważa, że ​​są one konieczne i będą stopniowo zastępować standardowe nauczanie.
 • Nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod i nowoczesnych technologii/narzędzi w procesie nauczania najbardziej motywowałyby: zainteresowanie uczniów, wystarczające wyposażenie techniczne i szkolenie w zakresie korzystania z tych technologii.

Wyniki badań (Czechy):

UCZNIOWIE

 • Średnia satysfakcja uczniów z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,26.
 • Prawie 45% uczniów jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • Prawie 22% uczniów jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Nowoczesne technologie i interaktywne metody nauczania są najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli tylko w przypadku niektórych przedmiotów. Tak stwierdziło prawie 70,5% uczniów.
 • Nauczyciele najczęściej wykorzystują laptopy i komputery stacjonarne w nauczaniu interaktywnym.
 • Najczęściej pracują z narzędziami: Power point (93,2%); wideo, filmy, pliki multimedialne (54%); oraz aplikacje lub programy do tablic interaktywnych (26,3%).
 • 49,4% uczniów korzysta z technologii cyfrowych i narzędzi dydaktycznych, aby lepiej zrozumieć program nauczania i więcej zapamiętać.
 • 12,6% uważa, że ​​ich użycie nie ma znaczenia, godziny są równie nudne i nieciekawe.
 • 33% uczniów uważa, że ​​korzystanie z nich jest zabawne, lekcje są ciekawsze.
 • 45,7% uczniów z zadowoleniem przyjęłoby korzystanie z nowoczesnych technologii/narzędzi i interaktywnych metod nauczania.
 • 37,3% uczniów chętnie skorzystałoby z tych technologii tylko na niektórych przedmiotach.
 • Prawie 6% uczniów jest zadowolonych z nauczania klasycznego (bez technologii cyfrowych).

NAUCZYCIELE

 • Średnia satysfakcja nauczycieli z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,58.
 • 61,2% nauczycieli jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • 17% nauczycieli jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Za największe niedociągnięcia w procesie nauczania nauczyciele uważają: niewystarczającą ilość miejsca na przygotowanie zajęć (uciążliwy program administracyjny, rozwiązywanie projektów, rozwiązywanie problemów przez uczniów), brak zainteresowania uczniów kształceniem oraz słabe wyposażenie techniczne (brak komputerów, projektorów, odpowiednich pomieszczeń do przygotowania i prowadzenia zajęć).
 • W procesie nauczania technologii cyfrowych najczęściej korzystają z laptopa (90,6%) oraz komputera stacjonarnego (67,4%).
 • Prawie 29,4% nauczycieli korzysta z tablicy interaktywnej, a prawie 32% nauczycieli korzysta z tabletów.
 • Spośród narzędzi cyfrowych najczęściej wykorzystują wideo, film, pliki multimedialne (90%) oraz prezentacje w Power Point (88,6%).
 • Do najczęstszych powodów niekorzystania z technologii cyfrowych należą: wymagające przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (39,8%) oraz niewystarczające wyposażenie techniczne (21,8%).
 • 87,3% nauczycieli uważa, że ​​technologie i narzędzia cyfrowe uzupełniają proces nauczania w odpowiedni i interesujący sposób.
 • Prawie 66% nauczycieli uważa, że ​​są one odpowiednią formą nauczania niektórych przedmiotów.
 • 16,8% nauczycieli uważa, że ​​są one konieczne i będą stopniowo zastępować standardowe nauczanie.
 • Do stosowania innowacyjnych metod i nowoczesnych technologii/narzędzi w procesie nauczania najbardziej motywowałyby nauczycieli: zainteresowanie uczniów, wystarczające wyposażenie techniczne i szkolenie w zakresie korzystania z tych technologii.

Wyniki badań (Polska):

UCZNIOWIE

 • Średnia satysfakcja uczniów z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,3.
 • 47% uczniów jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • Prawie 20,7% uczniów jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Nowoczesne technologie i interaktywne metody nauczania są najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli tylko w przypadku niektórych przedmiotów. Tak stwierdziło prawie 52% uczniów.
 • W nauczaniu interaktywnym nauczyciele najczęściej wykorzystują komputer stacjonarny i tablicę interaktywną.
 • Najczęściej pracują z narzędziami: wideo, filmy, pliki multimedialne (76,6%); Power point (75,2%) oraz aplikacje lub programy do tablic interaktywnych (55, 4%).
 • 30,7% uczniów korzysta z technologii cyfrowych i narzędzi dydaktycznych, aby lepiej zrozumieć program nauczania i więcej zapamiętać.
 • 14% uważa, że ​​ich użycie nie ma znaczenia, godziny są równie nudne i nieciekawe.
 • Prawie 52% uczniów uważa, że ​​korzystanie z nich jest zabawne, lekcje są ciekawsze.
 • 51,2% uczniów z zadowoleniem przyjęłoby korzystanie z nowoczesnych technologii/narzędzi i interaktywnych metod nauczania.
 • 35,4% uczniów chętnie skorzystałoby z tych technologii tylko na niektórych przedmiotach.
 • 4% uczniów jest zadowolonych z tradycyjnego nauczania (bez technologii cyfrowych), a 2% boi się, że nie będzie w stanie korzystać z technologii cyfrowych.

NAUCZYCIELE

 • Średnia satysfakcja nauczycieli z dotychczasowego procesu nauczania kształtuje się na poziomie 3,3.
 • Prawie 46% nauczycieli jest mniej lub bardziej zadowolonych lub całkowicie zadowolonych z obecnego procesu nauczania.
 • 14% nauczycieli jest niezadowolonych lub całkowicie niezadowolonych.
 • Za największe niedociągnięcia w procesie nauczania nauczyciele uważają: niewystarczającą ilość miejsca na przygotowanie zajęć (uciążliwy porządek administracyjny, rozwiązywanie projektów, rozwiązywanie problemów przez uczniów) oraz słabe wyposażenie techniczne (brak komputerów, projektorów, odpowiednich pomieszczeń do przygotowania i prowadzenia zajęć).
 • W procesie nauczania technologii cyfrowych najczęściej wykorzystują komputer stacjonarny (80,6%) i telefon komórkowy (53%).
 • Prawie 44% nauczycieli korzysta z tablicy interaktywnej, a 29,6% nauczycieli korzysta z tabletów.
 • Spośród narzędzi cyfrowych najczęściej wykorzystują wideo, film, pliki multimedialne (87,7%) oraz prezentacje w Power Point (59%).
 • Do najczęstszych przyczyn niekorzystania z technologii cyfrowych należą: wymagające przygotowanie do nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (28,6%) oraz niewystarczające wyposażenie techniczne (20,4%).
 • 61,2% nauczycieli uważa, że ​​technologie i narzędzia cyfrowe uzupełniają proces nauczania w odpowiedni i interesujący sposób.
 • 13,2% nauczycieli uważa, że ​​są one odpowiednią formą nauczania niektórych przedmiotów.
 • 16,3% nauczycieli uważa, że ​​są one konieczne i będą stopniowo zastępować standardowe nauczanie.
 • Nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod i nowoczesnych technologii/narzędzi w procesie nauczania najbardziej motywowałyby: zainteresowanie uczniów, wystarczające wyposażenie techniczne i wyższe nagrody finansowe.