PARTNERZY

Wydział Komunikacji Mediów Masowych (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie) / SK – jest jednym z pięciu wydziałów Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie. Jest młody, nowoczesny, dynamiczny i jako pierwszy na Słowacji zapewnił wszechstronną edukację w zakresie komunikacji medialnej. Oferuje studia na pięciu kierunkach: komunikacja medialna, komunikacja marketingowa, relacje z mediami, medioznawstwo stosowane i teoria gier cyfrowych. Oprócz studiów licencjackich i magisterskich prowadzi również studia doktoranckie w ramach programu studiów o mass mediach. Posiada nowoczesny sprzęt (studio multimedialne HD, studio radiowe z nadawaniem FM, laboratorium neuromarketingu, wirtualna rzeczywistość).

Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet w Ostrawie) / CZ – jest największym wydziałem Uniwersytetu w Ostrawie, którego misją jest przede wszystkim kształcenie przyszłych nauczycieli i kadry pedagogicznej w ramach szerokiego zakresu wydziałów w wielu programach i działach studiów licencjackich i magisterskich, a także czterech programów studiów doktoranckich. Nauczanie odbywa się w nowoczesnych i komfortowo wyposażonych pomieszczeniach, w tym w specjalistycznych salach zajęciowych, warsztatach, pracowniach i boiskach sportowych, które są częścią organizacyjną odpowiednich działów. Podstawową zasadą jej rozwoju jako nowoczesnej instytucji edukacyjnej jest orientacja od ilości do jakości oraz realizacja strategicznego profilu edukacyjnego, badawczego i całożyciowego.

Fundacja Pro Scientia Publica (Polska) działa od 2010 r. w dziedzinie edukacji dorosłych, promując kilka inicjatyw skupiających się na osobach starszych i ich włączeniu społecznym. Fundacja Pro Scientia Publica działa od 2010 roku na polu edukacji dorosłych, promując kilka inicjatyw skupiających się na osobach starszych i ich integracji społecznej. Nasz personel (10 osób, głównie trenerzy edukacji dorosłych) posiada doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych i starszych.