Grammarly

Grammarly obsługuje sprawne i efektywne pisanie. Nasze sugestie pomagają identyfikować i zastępować skomplikowane zdania bardziej wydajnymi, odświeżać powtarzający się język oraz utrzymywać poprawną pisownię, interpunkcję i gramatykę.

Grammarly oferuje intuicyjny interfejs czasu rzeczywistego, który jest dostępny dla osób, które piszą za pomocą Grammarly dla systemów Windows i Mac, rozszerzeń przeglądarki Grammarly, aplikacji mobilnych i edytora internetowego. Ta aplikacja pomaga ludziom komunikować się bardziej efektywnie.