Narzędzia cyfrowe

W tej sekcji przedstawiamy przegląd wybranych narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w różnych fazach struktury E–U–R, tj. do ewokacji, świadomości i refleksji.

Każde narzędzie zawiera krótki opis z możliwością użycia oraz film instruktażowy, który w przejrzysty sposób wyjaśnia, jak pracować z narzędziem.