Kurs cyfrowy dla nauczycieli

W wyniku zmian społecznych, a zwłaszcza cyfryzacji, pożądane jest obecnie przygotowanie uczniów i studentów do przyszłego życia w świecie cyfrowym. Wywiera to jednak presję na nauczycielach, którzy są zmuszeni do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji informatycznych. Rezultatem tego procesu jest nauczyciel, który nie tylko sprawnie posługuje się technologiami cyfrowymi w klasie, ale także pomaga swoim uczniom i studentom świadomie korzystać z nich w życiu codziennym.

Celem tego kursu jest zapoznanie nauczycieli szkół podstawowych i średnich z ciekawymi narzędziami i aplikacjami, które mogą poprawić jakość nauczania, uczynić je bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla uczniów i studentów.

Kurs jest rezultatem międzynarodowego projektu “Increasing digital competencies: The growth of education in society” (Zwiększanie kompetencji cyfrowych: Wzrost znaczenia edukacji w społeczeństwie), w którym wzięli udział eksperci z Republiki Słowackiej (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie), Republiki Czeskiej (Uniwersytet w Ostrawie) i Rzeczypospolitej Polskiej (Fundacja Pro Scientia Publica). Na podstawie szeroko zakrojonego badania ankietowego zidentyfikowano obszary problematyczne w słowackich, czeskich i polskich szkołach pod względem wykorzystania technologii cyfrowych przez nauczycieli. Dlatego w ramach tego kursu staramy się wyeliminować te krytyczne punkty.

W kursie znajdują się filmy instruktażowe i inne wskazówki, jak efektywnie wykorzystywać technologie cyfrowe w postaci różnych aplikacji i narzędzi w procesie edukacyjnym.

Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom konkretny zestaw aplikacji i narzędzi odpowiednich do wykorzystania na każdym etapie kursu. W naszym kursie nauczanie podzieliliśmy na trzy etapy: Ewokacja – Świadomość znaczenia – Refleksja.