VYUČOVÁNÍ

Středobodem pozornosti odborné veřejnosti bylo ještě donedávna využívání informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu. Mnohé školy však dosud nejsou dostatečně vybaveny a učitelé nejsou dostatečně připraveni na smysluplnou a efektivní práci s nimi.

V současnosti je však třeba jít ještě dál a zaměřit se na využívání příležitostí, které nabízí digitální prostor, na což klade důraz i Evropská unie. Cílem jejích iniciativ je poskytnout učitelům dostatečný počet příležitostí k dosažení vysoké digitální kompetence.

Většina současných středoškoláků patří do generace Z. Práce s touto generací je mimořádně náročná. Mladí lidé jsou velmi šikovní, technicky zdatní a hravě zvládají více činností najednou.

V souvislosti s potřebami generace Z a průnikem digitálních technologií do oblasti vzdělávání jsou kladeny nové požadavky nejen na vzdělávací prostředí, školská zařízení, ale i na učitele. Učitelé jsou představiteli generace X.

Učitelům to může způsobovat problémy, jelikož se od nich vyžaduje, aby kráčeli s dobou a byli vždy informováni o technologickém vývoji, konstruktivně ho využívali a uměli přizpůsobit moderní technologie potřebám vyučovacího procesu tak, aby byly v souladu s potřebami žáků.

Z výše uvedených důvodů jsme vytvořili tuto platformu pro středoškolské pedagogy, aby se zdokonalili v technologiích a získali nové dovednosti pro efektivnější vyučování.

Cílem tohoto projektu je vytvářet lepší možnosti pro integraci nového interaktivního obsahu a inovativních vzdělávacích strategií do školních osnov a praxe konkrétních škol a zařízení v obcích, městech a regionech zemí patřících do regionu V4.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.