Výsledky zkoumání

Partneři projektu provedli analýzu digitálních dovedností se zaměřením na 2 hlavní segmenty výzkumu: (1) na pohled učitelů a (2) na vnímání studentů v jejich zemi ve formě kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod.

V rámci kvantitativního výzkumu se zaměřili na 2 oblasti zájmu respondentů a formou dotazníku zjišťovali aktuální stav a spokojenost s výukou (jak ze strany učitelů středních škol, tak i studentů).

Průzkum se uskutečnil na vzorku 743 učitelů (163 ze Slovenska, 482 z České republiky a 98 z Polska) a 4 193 studentů (522 ze Slovenska, 2 463 z České republiky a 1 208 z Polska).

Výsledky zkoumání (Slovensko):

ŽÁCI

 • Průměrná spokojenost žáků se současným výukovým procesem je na úrovni 3,3.
 • 48 % žáků je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je téměř 24 % žáků.
 • Moderní technologie a interaktivní způsoby výuky využívají učitelé nejčastěji jen na některých předmětech. Uvedlo to 68 % žáků.
 • Učitelé při interaktivní výuce nejčastěji využívají notebook, stolní počítač a interaktivní tabuli.
 • Nejčastěji pracují s nástroji: Power point (94 %); videa, filmy, multimediální soubory (41 %) a aplikace nebo programy k interaktivním tabulím (30 %).
 • 54 % žákům pomáhají digitální technologie a nástroje ve vyučování lépe pochopit učivo a více si z něj zapamatovat.
 • 17,6 % si myslí, že jejich využití nemá význam, hodiny jsou stejně nudné a nezáživné.
 • 50 % žáků by uvítalo využití moderních technologií/nástrojů a interaktivních metod ve vyučování.
 • Téměř 37 % žáků by využití těchto technologií přivítalo pouze na některých předmětech.

UČITELÉ

 • Průměrná spokojenost učitelů se současným výukovým procesem je na úrovni 3,3.
 • 49 % učitelů je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je téměř 22 % učitelů.
 • Za největší nedostatky výukového procesu učitelé považují: dostatečný prostor pro přípravu výuky (zatěžující administrativní agenda, řešení projektů, řešení problémů se žáky) a absence vzdělávacích materiálů (učebnic, pracovních listů).
 • V rámci vyučovacího procesu z digitálních technologií nejčastěji využívají notebook (93 %) a stolní počítač (40 %).
 • Interaktivní tabuli využívá 34 % učitelů a tablet téměř 23 % učitelů.
 • Z digitálních nástrojů nejčastěji využívají prezentace prostřednictvím PowerPointu (89 %), video, film, multimediální soubory (85 %) a mobilní aplikace (43 %).
 • Mezi nejčastější důvody nevyužívání digitálních technologií patří: náročná příprava výuky prostřednictvím digitálních nástrojů (51,5 %), nedostatečné technické vybavení (22 %) a nevědomost práce s takovými nástroji (20 %).
 • 81 % učitelů si myslí, že digitální technologie a nástroje vhodným a zajímavým způsobem doplňují výukový proces.
 • 69 % učitelů si myslí, že jsou vhodnou formou při výuce některých předmětů.
 • 23 % učitelů si myslí, že jsou nezbytností a postupně nahradí standardní vyučování.
 • K využití inovativních metod a moderních technologií/nástrojů do vyučovacího procesu by učitele nejvíce motivovali: zájem žáků, dostatečné technické vybavení a školení, jak tyto technologie využívat.

Výsledky zkoumání (Česko):

ŽÁCI

 • Průměrná spokojenost žáků se současným výukovým procesem je na úrovni 3,26.
 • Téměř 45 % žáků je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je téměř 22 % žáků.
 • Moderní technologie a interaktivní způsoby výuky využívají učitelé nejčastěji jen na některých předmětech. Uvedlo to téměř 70,5 % žáků.
 • Učitelé při interaktivní výuce nejčastěji využívají notebook a stolní počítač.
 • Nejčastěji pracují s nástroji: PowerPoint (93,2 %); videa, filmy, multimediální soubory (54 %); a aplikace nebo programy k interaktivním tabulím (26,3 %).
 • 49,4 % žákům pomáhají digitální technologie a nástroje ve vyučování lépe pochopit učivo a více si z něj zapamatovat.
 • 12,6 % si myslí, že jejich využití nemá význam, hodiny jsou stejně nudné a nezáživné.
 • 33 % žáků si myslí, že jejich využití je zábavné, hodiny jsou zajímavější.
 • 45,7 % žáků by uvítalo využití moderních technologií/nástrojů a interaktivních metod ve vyučování.
 • 37,3 % žáků by využití těchto technologií přivítalo pouze na některých předmětech.
 • Klasická vyučování (bez digitálních technologií) vyhovuje téměř 6 % žáků.

UČITELÉ

 • Průměrná spokojenost učitelů se současným výukovým procesem je na úrovni 3,58.
 • 61,2 % učitelů je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je 17 % učitelů.
 • Za největší nedostatky výukového procesu učitelé považují: nedostatečný prostor pro přípravu výuky (zatěžující administrativní agenda, řešení projektů, řešení problémů se žáky), nezájem žáků o vzdělávání a špatné technické vybavení (absence počítačů, projektorů, vhodných místností pro přípravu a výuku).
 • V rámci vyučovacího procesu z digitálních technologií nejčastěji využívají notebook (90,6 %) a stolní počítač (67,4 %).
 • Interaktivní tabuli využívá téměř 29,4 % učitelů a tablet téměř 32 % učitelů.
 • Z digitálních nástrojů nejčastěji využívají video, film, multimediální soubory (90 %) a prezentace prostřednictvím PowerPointu (88,6 %).
 • Mezi nejčastější důvody nevyužívání digitálních technologií patří: náročná příprava výuky prostřednictvím digitálních nástrojů (39,8 %) a nedostatečné technické vybavení (21,8 %).
 • 87,3 % učitelů si myslí, že digitální technologie a nástroje vhodným a zajímavým způsobem doplňují výukový proces.
 • Téměř 66 % učitelů si myslí, že jsou vhodnou formou při výuce některých předmětů.
 • 16,8 % učitelů si myslí, že jsou nezbytností a postupně nahradí standardní vyučování.
 • K využití inovativních metod a moderních technologií/nástrojů do vyučovacího procesu by učitele nejvíce motivovali: zájem žáků, dostatečné technické vybavení a školení, jak tyto technologie využívat.

Výsledky zkoumání (Polsko):

ŽÁCI

 • Průměrná spokojenost žáků se současným výukovým procesem je na úrovni 3,3.
 • 47 % žáků je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je téměř 20,7 % žáků.
 • Moderní technologie a interaktivní způsoby výuky využívají učitelé nejčastěji jen na některých předmětech. Uvedlo to téměř 52 % žáků.
 • Učitelé při interaktivní výuce nejčastěji využívají stolní počítač a interaktivní tabuli.
 • Nejčastěji pracují s nástroji: videa, filmy, multimediální soubory (76,6 %); PowerPoint (75,2 %) a aplikace nebo programy k interaktivním tabulím (55,4 %).
 • 30,7 % žákům pomáhají digitální technologie a nástroje ve vyučování lépe pochopit učivo a více si z něj zapamatovat.
 • 14 % si myslí, že jejich využití nemá význam, hodiny jsou stejně nudné a nezáživné.
 • Téměř 52 % žáků si myslí, že jejich využití je zábavné, hodiny jsou zajímavější.
 • 51,2 % žáků by uvítalo využití moderních technologií/nástrojů a interaktivních metod ve vyučování.
 • 35,4 % žáků by využití těchto technologií přivítalo pouze na některých předmětech.
 • Klasická vyučování (bez digitálních technologií) vyhovuje 4 % žáků a 2 % žáků se obává, že nebudou umět digitální technologie využívat.

UČITELÉ

 • Průměrná spokojenost učitelů se současným výukovým procesem je na úrovni 3,3.
 • Téměř 46 % učitelů je se současným výukovým procesem víceméně spokojeno nebo zcela spokojeno.
 • Nespokojených nebo zcela nespokojených je 14 % učitelů.
 • Za největší nedostatky výukového procesu učitelé považují: nedostatečný prostor pro přípravu výuky (zatěžující administrativní agenda, řešení projektů, řešení problémů se žáky) a špatné technické vybavení (absence počítačů, projektorů, vhodných místností pro přípravu a výuku).
 • V rámci vyučovacího procesu z digitálních technologií nejčastěji využívají stolní počítač (80,6 %) a mobil (53 %).
 • Interaktivní tabuli využívá téměř 44 % učitelů a tablet 29,6 % učitelů.
 • Z digitálních nástrojů nejčastěji využívají video, film, multimediální soubory (87,7 %) a prezentace prostřednictvím PowerPointu (59 %).
 • Mezi nejčastější důvody nevyužívání digitálních technologií patří: náročná příprava výuky prostřednictvím digitálních nástrojů (28,6 %) a nedostatečné technické vybavení (20,4 %).
 • 61,2 % učitelů si myslí, že digitální technologie a nástroje vhodným a zajímavým způsobem doplňují výukový proces.
 • 13,2 % učitelů si myslí, že jsou vhodnou formou při výuce některých předmětů.
 • 16,3 % učitelů si myslí, že jsou nezbytností a postupně nahradí standardní vyučování.
 • K využití inovativních metod a moderních technologií/nástrojů do vyučovacího procesu by učitele nejvíce motivovali: zájem žáků, dostatečné technické vybavení a vyšší finanční ohodnocení.