PARTNEŘI

Fakulta masmediální komunikace (Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě) / SK – je jednou z pěti fakult Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Je mladá, moderní, dynamická a jako první na Slovensku začala poskytovat komplexní vzdělávání v oblasti mediální komunikace. Poskytuje studium v pěti studijních programech: masmediální komunikace, marketingová komunikace, media relations, aplikovaná mediální studia a teorie digitálních her. Kromě bakalářského a magisterského studia realizuje také doktorandské studium ve studijním programu masmediální studia. Disponuje moderním vybavením (multimediální HD studio, rozhlasové studio s vysíláním na FM vlnách, neuromarketingová laboratoř, virtuální realitu).

Pedagogická fakulta (Ostravské univerzity) / CZ – je největší fakultou Ostravské univerzity, jejímž posláním je především vzdělávání budoucích učitelů a pedagogických pracovníků v rámci bohaté nabídky oborů v celé řadě bakalářských a magisterských programů a oborů a také čtyřech doktorských studijních programech. Výuka probíhá v moderních a pohodlně vybavených prostorách včetně specializovaných učeben, dílen, ateliérů a sportovišť, které jsou organizační součástí příslušných kateder. Základním principem jejího rozvoje jako vzdělávací instituce moderního typu je orientace směrem od kvantity ke kvalitě a naplňování vzdělávacího, výzkumného a celoživotního strategického profilu.

Fundacja Pro Scientia Publica – je polská soukromá nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje mladého vědeckého personálu (studentů univerzity a doktorandů) a podpora všech vzdělávacích iniciativ zaměřených na budování porozumění mezi komunitami a generacemi. Své poslání vidí v tvorbě a šíření vědy, stimulaci a podpoře činnosti mladých vědeckých talentů, umožňuje jim dobrý start do světa vědy a podporuje jejich profesionální aktivity. Také realizuje vlastní vědecké a vzdělávací projekty, které budují mosty porozumění mezi generacemi zapojenými do vytváření a šíření vědy.