Digitální nástroje

V této části přinášíme přehled vybraných digitálních nástrojů, které lze využít v rámci jednotlivých fází rámce E–U–R, tedy k evokaci, uvědomění si významu a reflexi.

Každý nástroj obsahu stručný popis s možností využití a video návod, který názorným způsobem vysvětluje, jak s daným nástrojem pracovat.