Tato platforma je výsledkem projektu „Zvyšování digitálních kompetencí – růst vzdělání ve společnosti“ (Vyšehradský fond – 22020344).